Η σχέση με τους γονείς

Πιστεύουμε στη στενή συνεργασία σχολείου και σπιτιού. Αυτό γίνεται πράξη στην Παιδική Πολιτεία, όπου γονείς και
παιδαγωγοί μοιραζόμαστε την ευθύνη εκπαίδευσης των παιδιών μας μέσα από:
> Συναντήσεις με στόχο την καλύτερη γνώση και αξιοποίηση των ιδιαίτερων κλίσεων του κάθε παιδιού
> Εμπλοκή γονέων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες
> Εθελοντική συμμετοχή των γονέων στη σχολική ζωή

Συναντήσεις γονέων – εκπαιδευτικών
Βλέπουμε το παιδί σας σαν μια ξεχωριστή προσωπικότητα με ξεχωριστές ανάγκες και φροντίζουμε να συνεργαζόμαστε μαζί σας και να σας ενημερώνουμε. Οι τακτικές προσωπικές συναντήσεις γονέων και παιδαγωγ ών πραγματοποι ούνται κάθε δύο μήνες.
Εφόσον παρουσιαστεί ανάγκη άμεσης ενημέρωσης το σχολείο επικοινωνεί τηλεφωνικώς, γραπτώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Έκτακτες συναντήσεις με τη Διεύθυνση της Παιδικής Πολιτείας γίνονται οποτεδήποτε υπάρξει πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα.

 

Pin It on Pinterest

Share This