Παροχές

  • Ωράριο λειτουργίας 7:00π.μ. έως 4:00μ.μ.
  • Ολιγομελή τμήματα
  • Ειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό με πείρα
  • Κολύμβηση από ειδικευμένη γυμνάστρια του σχολείου μας
  • Αγγλικά από ειδικευμένη καθηγήτρια αγγλικών
  • Μουσική προπαιδεία, αρμόνιο, χορωδία από ειδικευμένη καθηγήτρια μουσικής
  • Εκπαιδευτικά προγράμματα προσαρμοσμένα στις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους

Pin It on Pinterest

Share This