Ασφάλεια

Χτίσαμε την Παιδική Πολιτεία με άξονα την ευτυχία και την ασφάλεια των μικρών μαθητών μας. Η τοποθεσία του Σχολείου, το φυσικό περιβάλλον και
η χωροταξία του, επιτρέπουν την άνετη και ασφαλή δράση των παιδιών. Η μετακίνησή τους από και προς το Σχολείο γίνεται αποκλειστικά με
το ιδιόκτητο σχολικό της Παιδικής Πολιτείας, κάτω από συνθήκες απόλυτης ασφάλειας με πεπειραμένο οδηγό και συνοδό.

 

Pin It on Pinterest

Share This