Προνήπιο

Η Παιδική πολιτεία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο λεπτό και κρίσιμο στάδιο της αγωγής του παιδιού στην προσχολική ηλικία. Με υπεύθυνες και πρωτοποριακές προσπάθειες, αναζητεί νέους τρόπους και τολμά τομές στο πρόβλημα της σωστής αγωγής των παιδιών της προσχολικής ηλικίας. Βασικός στόχος στο σχολείο μας είναι η ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη των παιδιών.
Λέγοντας ολόπλευρη ανάπτυξη εννοούμε την καλλιέργεια όλων των τομέων που συνθέτουν την προσωπικότητα του παιδιού. Δηλαδή, να αναπτυχθεί το παιδί ψυχοκινητικά, κοινωνικό- συναισθηματικά, ηθικά, αισθητικά, να καλλιεργεί νοητικά και βέβαια να αναπτυχθούν οι όποιες δεξιότητες έχει.

Οι επιμέρους στόχοι μας είναι:

  • Το παιδί να αποκτήσει γνώση του εαυτού του
  • Να καλλιεργεί το λόγο του
  • Να μπορεί να εκφράζει τις σκέψεις και τα συναισθήματα του
  • Να πειθαρχεί στους κανόνες της κοινότητας μέσα στην οποία ζει
  • Να αναπτύξει τις κινητικές του δεξιότητες
  • Να προσεγγίσει κάποιες απλές μορφές τέχνης
  • Να ψυχαγωγηθεί.

Εργαστήρι γνωριμίας περιβάλλοντος-οικολογικής εκπαίδευσης
Το εργαστήρι γνωριμίας περιβάλλοντος έχει ως σκοπό τη βιωματική γνωριμία του παιδιού με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο ζει. Η ανακύκλωση, ο κύκλος του νερού, η μόλυνση του περιβάλλοντος, η αναδάσωση είναι μερικά από τα θέματα που προσεγγίζονται διαθεματικά στο πλαίσιο του προγράμματος μας. Όλα αυτά υλοποιούνται με προβολές διαφανειών, με εποπτικό υλικό, με βιβλία και με εκπαιδευτικές εκδρομές,

Εργαστήρι θεατρικού παιχνιδιού
Το θεατρικό παιχνίδι είναι δημιουργικό παιχνίδι έκφρασης, επικοινωνίας, φαντασίας που συμβάλλει στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού.

Εργαστήρι μουσικής
Η μουσική είναι μια από τις βασικές δραστηριότητες του εκπαιδευτικού προ¬γράμματος όλων των τμημάτων και διδάσκεται από Μουσικό, η οποία εφαρμόζει το μουσικό-κινητικό σύστημα ORFF. Ρυθμικά, κινητικά, ακουστικά παιχνίδια, εκμά¬θηση μεταλλόφωνου, επινόηση ρυθμών είναι μερικές από τις δραστηριότητες του εργαστηρίου της μουσικής, Τύμπανα, ξυλόφωνα.

Εργαστήρι ξένης γλώσσας
Η εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας γίνεται μόνο με ακουστικά ερεθίσματα, παι¬χνίδια, τραγούδια, οπτικό-ακουστικά μέσα και εποπτικό υλικό.
Εργαστήρι ζωγραφικής
Δαχτυλομπογιές, τέμπερες, μαρκαδόροι, κηρομπογιές, ακρυλικά και πολλά υλικά είναι μερικά από αυτά που χρησιμοποιούν τα παιδιά στο εργαστήρι ζωγραφικής με μόνο οδηγό τη φαντασία τους. Ζωγραφίζουν πάνω σε διάφορα υλικά, χαρτί, ξύλο, ύφασμα, πέτρες κ.λ.π.

Εργαστήρι κατασκευών
Ξύλα, κουτιά, υλικό από τη φύση και από το περιβάλλον ζωντανεύουν σε άλλες διαστάσεις με τα χέρια των παιδιών και μέσα από διάφορες τεχνικές.

Εργαστήρι πλαστικής
Πηλός, ζύμη, πλαστελίνη, χαρτοπολτός είναι μερικά από τα υλικά αυτού του εργαστηρίου.

Εργαστήρι collage
Στο εργαστήρι αυτό τα παιδιά δημιουργούν διάφορες συνθέσεις, χρησιμοποιώντας εικόνες από περιοδικά, εφημερίδες, υλικά από τη φύση και το περιβάλλον.

Εργαστήρι κηπουρικής
Τα παιδιά φυτεύουν φυτά και σπόρους την κατάλληλη εποχή και έτσι τους δίνεται η ευκαιρία να παρακολουθήσουν την ανάπτυξη των φυτών ταυτόχρονα για τη φροντίδα των οποίων είναι υπεύθυνα τα ίδια τα παιδιά.

Εργαστήρι πειραμάτων
Στο εργαστήρι πειραμάτων τα παιδιά ανακαλύπτουν μέσα από την πράξη απλά φυσικά φαινόμενα και υλικά (π.χ. μαγνήτες, φώς)

Εργαστήρι πληροφορικής
Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με τα σύγχρονα μέσα της τεχνολογίας χρησιμοποιώντας εκπαιδευτικά προγράμματα ειδικά σχεδιασμένα για παιδιά της προσχολικής ηλικίας.
Εργαστήρι λαϊκής παράδοσης
Τα παιδιά γνωρίζουν ήθη, έθιμα, παραδόσεις του ελληνικού πολιτισμού με ποικί¬λες δράσεις.

Εργαστήρι γραφής, μαθηματικών
Τα παιδιά προετοιμάζονται για την εκμάθηση της γραφής και των μαθηματικών κατακτώντας όλες τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου. Παιχνίδια κίνησης, ψυχοκινητικές δραστηριότητες, εποπτικό υλικό και τετράδια ασκήσεων είναι απόλυτα εναρμονισμένα με τις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους.

Εργαστήρι γλωσσικής καλλιέργειας, έκφρασης και προφορικού λόγου
Το εργαστήρι αυτό είναι άμεσα συνδεδεμένο με τη χρήση της βιβλιοθήκης, Μέσα από το παραμύθι, από το κουκλοθέατρο, τα παιχνίδια με τις λέξεις, από τις εικόνες, τα ποιήματα και τα λογοτεχνικά κείμενα βοηθάμε τα παιδιά να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο τους, να εκφράζονται σωστά και να επικοινωνούν.

Pin It on Pinterest

Share This