Φιλοσοφία

Η Παιδική Πολιτεία του κ. Περικλή Σκουμπρή, στη μακρόχρονη πορεία της, έχει καθιερώσει στη συνείδηση των γονέων τη σύγχρονη προσχολική εκπαιδευτική Αγωγή, τη σωστή διαπαιδαγώγηση, το οικογενειακό κλίμα, τη φροντίδα και την αγάπη με την οποία περιβάλλει το κάθε παιδί.
Εδώ και χρόνια υποστηρίζουμε το σχεδιασμό και την οργάνωση ενός ευέλικτου και φιλικού στα παιδιά μαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο επιδιώκει να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για την ολόπλευρη ανάπτυξή τους, καλλιεργώντας φυσικά τη δημιουργικότητα και την αυτονομίας τους. Τα μικρά παιδιά μπορούν να εκφραστούν με όλους τους τρόπους και με όλες τις φυσικές τους “γλώσσες” δηλαδή με λέξεις, κίνηση, σχεδιασμό, ζωγραφική, κατασκευές, παιχνίδι με τις σκιές, κολάζ, δραματοποίηση και μουσική.

Βασικό μας μέλημα είναι η πολύπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, η ολοκλήρωση της προσωπικότητας του, η ωρίμανση του συναισθηματικού του κόσμου, η δόμηση των γλωσσικών του δεξιοτήτων, η αισθητική του καλλιέργεια, η εξοικείωση του με την τεχνολογία, η καλλιέργεια διαπολιτισμικής Αγωγής, η επαφή του με την παράδοση.

Στο σχολείο μας γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα όλων όσων εμπλέκονται στη μαθησιακή διαδικασία: παιδιών, παιδαγωγών, γονέων.

 

Pin It on Pinterest

Share This