Κανονισμός λειτουργίας

Η Παιδική Πολιτεία έχει τον δικό της κανονισμό λειτουργίας. Αυτό βοηθάει τα παιδιά να ενταχθούν ομαλά στον πραγματικό κόσμο. Επομένως η αποδοχή των κανόνων αυτών και η συνεπής τήρησή τους από όλους μας αποτελούν προϋπόθεση καλής συνεργασίας Σχολείου – Οικογένειας αλλά και παράγοντα επίτευξης των μαθησιακών στόχων κάθε μαθητή.

Pin It on Pinterest

Share This