Η περιπέτεια της γνώσης αρχίζει εδώ!

Το πρώτο μου σχολείο

Στο κέντρο Προσχολικής Αγωγής “Παιδική Πολιτεία” δίνουμε σε όλους τους μαθητές μας τη δυνατότητα να αναδείξουν τις ατομικές τους κλίσεις και δεξιότητες συνδέοντας την εμπειρία της τάξης με την πραγματικότητα της ζωής. Εδώ οι μαθητές μας κατακτούν ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης μαθαίνοντας παράλληλα να συνεισφέρουν δημιουργικά του στην κοινωνία.

Η περιπέτεια της γνώσης αρχίζει εδώ!

Pin It on Pinterest